โทรสั่งด่วน:
0-2294-8777

    Download Catalogue   |    Support   |    Activation Key
ค้นหาอย่างละเอียด
|    แผนที่   |    ติดต่อเรา     |    รับสมัครงาน ด่วน!!     
0 รายการ

ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 1
สถานะ: มีสินค้าพร้อมจัดส่ง
รหัสสินค้า: I-PRO-34
ISBN : 978-974-976-403-9

 
 ราคา 204 บาท
ราคาปกติ 240 บาท
ประหยัด 36 บาท
สถานะของสินค้า: มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง
ยิ่งอ่าน ยิ่งรู้ ยิ่งดู ยิ่งเข้าใจ
สื่อการสอนคุณภาพ รองรับ Life Style ในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว การเรียนรู้รูปแบบวีดีโอ พร้อมหนังสือ ไม่ต้องเสียเวลาอ่าน แถมยังเข้าใจง่ายอีกด้วย สนุกสนาน ไปพร้อมกับการเรียนรู้ รับประกันคุณภาพโดย อาจาย์แม่ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 1
   รูปแบบ: หนังสือ + 3 CD-Rom
สื่อการสอน ASP.NET เวอร์ชั่น 2005 ที่มีเนื้อหามากที่สุดในประเทศไทย เจาะลึกทุกเนื้อหาอย่างละเอียด สอนโดย อ.ธงชัย พยุงภร
หนังสือ : 1 เล่ม

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อใน : 1 สีทั้งเล่ม

CD : 3 แผ่น

จำนวน : 152 หน้า

น้ำหนัก : 380 กรัม

ขนาดรูปเล่ม : 185 x 245 มิลลิเมตร

ผู้เขียน : ธงชัย พยุงภร


ราคาพิเศษ 204 บาท  (ปกติ 240 บาท ประหยัด 36 บาท)     
ASP.NET 2005 Training จะมีรวมทั้งสิ้น คือ หนังสือ 2 เล่ม + CD-Rom 6 แผ่น โดยจะแบ่งขายเป็น 2 ชุดคือ

• ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 1 (ชุดที่คุณกำลังเปิดชมอยู่นี้)

• ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 2


เนื้อหาภายใน:

ซีดีแผ่นที่ 1
1 เตรียมเครื่องก่อนศึกษา และการติดตั้ง Visual Studio .NET 2005
- เตรียมเครื่องก่อนศึกษา
- การติดตั้ง Visual Studio 2003 และ Visual Studio 2005 ในเครื่องเดียวกัน
- ตรวจสอบ IIS และ Frontpage Server Extension
- TAB ASP.NET ใน IIS เพื่อปรับให้ Project ใช้ .NET Framework 1.1 หรือ 2.0

2 สร้าง Web Site ใหม่เพื่อเริ่ม Project ใหม่ และข้อแตกต่างระหว่าง Visual Studio 2003 และ 2005
- New Web Site เพื่อเริ่ม Project ใหม่
- ระบบ File System หรือ IIS
- ข้อแตกต่างระหว่างในเรื่องทั่วไปของ Visual Studio.NET 2003 และ Visual Studio 2005
- xHTML และ Stylesheet ใน Visual Studio 2005
- Environment ที่สะดวกขึ้นในการพัฒนา ไม่ว่าจะเรื่อง Toolbox และการไปยังตำแหน่ง Control ที่ได้เลือกไว้

3 ทดสอบหน้าแรกใน 2005 และความหมายร่วมกันระหว่าง AutoEventWireup และ Handles
- การเขียน Server Script ที่หน้า HTML จะมีตัวช่วย เช่นเดียวกับ Code Behind Form
- ความหมายของ AutoEventWireup และความเกี่ยวข้องกับ Handles

4 การสร้าง Class เพื่อใช้งานกับทั้ง Project และ Shared Function
- Folder พิเศษ ซึ่งแตกต่างจาก Visual Studio.NET 2003 : App_Code
- การสร้าง Class เพื่อใช้ทั้ง Project
- ความหมายของ Shared Functions ซึ่งต่างจาก Functions ทั่วไปที่ใช้ใน Class
- การใช้ Class ที่ต้อง New และไม่ต้อง New

5 การใช้งาน Class ที่สร้างขึ้น, ตัวแปรที่ต้องการให้เห็นทั้ง Project และการเอา Class ที่มีอยู่แล้วมาใช้
- การใช้งาน Class ที่สร้างขึ้น
- วิธีการประกาศตัวแปรใน Class ให้สามารถใช้ได้ทั้ง Project
- การนำ Class เดิมที่ใช้ใน Visual Studio 2003 และปรับให้ใช้ได้ใน 2005 : MISAccess และ MISSQL

6 การสร้าง Master Page, เหตุผลที่ต้องใช้ Master Page และความหมายของ ContentPlaceHolder ใน Master Page
- ศึกษาการสร้าง Master Page ใน Viual Studio 2005
- ในหนึ่ง Project สามารถมี Master Page ได้หลายตัว
- เหตุผลในการใช้ Master Page
- ความหมายของ ContentPlaceHolder ใน Master Page
- ปรับรูปแบบและการ Design ใน Master Page

7 การนำ Master Page ไปใช้งานใน Page ทั่วไป, การอ้างอิง Master Page ที่ Page Directive และ Content ที่อ้างอิงกับ ContentPlaceHolder
- การสร้าง Page ใหม่โดยการอ้างอิง Master Page ที่ได้สร้างไว้
- ความหมายของเครื่องหมาย ~
- วิธีการอ้าง Master Page ใน Page Directive
- การ Design Page ในส่วนของ Content ใน Page ที่มีการอ้างอิง Master Page
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Content และ ContentPlaceHolder

8 การอ้าง Controls ที่อยู่ใน Master Page และข้อควรระวังในการ Bind ข้อมูล
- การอ้าง Controls ที่อยู่ใน Master Page
- การใส่ข้อมูลที่เป็น Array เข้าไปใน DropDownList
- การอ้างถึง Master Page โดยใช้ Me.Master
- การอ้างถึง DrowDownList ที่อยู่ใน Master Page โดยใช้ FindControl
- ระวังการ Bind ข้อมูลใหม่ โดยใช้ not Page.IsPostBack

9 การอ้างอิง MasterPage และ Stylesheet แบบ Gradient
- การอ้างอิง Master Page โดยใช้ MasterPage ไม่ต้องระบุชื่อเฉพาะเจาะจง
- ข้อแนะนำ Error ใน Visual Studio 2005
- การสร้าง Class ใน StyleSheet ให้มี Gradient โดยใช้ filter ประเภท DXImageTransform.Microsoft.Gradient
- การปรับทิศทางในการ Gradient, GradientType, StartColorStr และ EndColorStr
- GradientType : 0 จะเป็นแนวตั้ง ส่วน GradientType : 1 จะเป็นในแนวนอน
- ความจำเป็นในการกำหนด Width เพื่อให้ Gradient ทำงาน

10 การสร้าง Themes และ Skins ใน Visual Studio.NET 2005 และ Folder พิเศษ : App_Themes
- การสร้าง Themes ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ใน Visual Studio.NET 2005
- การสร้างและทดสอบ Themes แบบต่าง ๆ
- Folder พิเศษเพื่อเก็บ Themes : App_Themes
- การใส่ StyleSheets ให้กับ Themes ต่าง ๆ ซึ่งแยกกันตาม Folders
- การเลือก Theme เพื่อมาใช้ใน Page ในส่วนของ Document

11 การเปลี่ยน Theme ขณะ Runtime และการเขียนโปรแกรมที่ PreInit
- การเขียนโปรแกรมเพื่อเปลี่ยน Themes ขณะ Runtime
- การอ้าง Theme ที่ต้องการโดยเก็บใน Querystring หรือ Session หรือ Cookies
- การเขียนโปรแกรมให้เปลี่ยน Theme ที่ Event PreInit

12 การสร้าง Skin Files ให้กับ Themes เพื่อควบคุมการดีไซน์และ Styles ของ Web Form Controls
- การสร้าง Skin File ให้กับ Themes โดยทดลองกับ Button
- วิธีการสร้าง Skin และต้นแบบของ Controls ต่าง ๆ
- สร้าง Skins ให้กับ Themes ต่าง ๆ
- ทดสอบปุ่มต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ Themes และ Skin File
- Skin Files มีหน้าที่ควบคุม Web Form Controls ทุกตัว

13 ทดสอบ Skin File กับ Controls อื่น ได้แก่ Calendar Control
- การสร้าง Theme ให้กับ Calendar Control
- Skin File สามารถควบคุมถึง Properties ย่อย ๆ ของ Calendar
- โครงสร้าง Skin File สามารถควบคุมได้หลาย Controls
- เปรียบเทียบรูปแบบปกติของ Calendar และ Controls ต่าง ๆ ระหว่างใช้ Themes และไม่ใช้ Themes

14 การกำหนดค่า EnableTheming เมื่อมีการใช้ร่วมกับ Theme
- การไม่ใช้ Themes ในบาง Controls
- การกำหนดที่ EnableTheming เพื่อให้ใช้หรือไม่ใช้ Theme
- การกำหนดให้บาง Controls ไม่ต้องใช้ Themes เพราะต้องการกำหนดสีสันเอง
- การปรับให้ IE มีการ Refresh ทุกครั้ง

15 ความหมายและการใช้ SkinId ใน Theme
- ความหมายของ SkinId
- การปรับรูปแบบสีสันมากกว่า 1 แบบต่อ Control ใน Theme หนึ่ง ๆ
- ความจำเป็นในการสร้าง SkinId
- จำเป็นต้องเลือก Theme ที่ต้องการของ Page นั้นก่อน ก่อนเลือก SkinId

16 ความหมายและการใช้ App_GlobalResources, การเก็บค่าตัวแปรที่จะใช้ทั้ง Project โดยใช้ Resource, การเก็บค่าตัวแปรใน Resource File
- ความหมายของ Resource File
- การเก็บค่าตัวแปรใน Resource File
- Folder พิเศษ : App_GlobalResources
- การอ้างตัวแปรที่อยู่ใน Class เพื่อใช้ทั้ง Project
- วิธีสร้าง Resource File
- ข้อมูลที่เก็บใน Resource File เป็นรูปแบบ XML
- การเขียนโปรแกรมอ้างตัวแปรใน Resource File

17 ประโยชน์ของ Resource ไฟล์แบบหลายภาษา และการใช้ uiCulture
- การสร้าง Resource File สำหรับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
- รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์สำหรับ Resource ไฟล์ภาษาไทย
- การเลือกภาษาให้ปรับที่ uiCulture จะไปเรียก Resource ตามที่ได้ตั้งชื่อไว้
- ประโยชน์และการประยุกต์กับ Resource ไฟล์กับ Web Application หลายภาษา

18 การใช้ web.config ในการเก็บ ConnectionString เพื่อติดต่อฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพื่ออ้างถึง โดยใช้ ConfigurationManager
- การเก็บ ConnectionString ใน web.config
- การใส่ tag ใน web.config เพื่อเก็บ ConnectionString
- การอ้างค่า ConnectionString ที่สร้างขึ้น โดยใช้ object ConfigurationManager
- สรุปวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บค่าตัวแปรทั้ง Project : เก็บใน Class, เก็บใน Resource และการเก็บค่าใน web.config

19 Web Site Administration Tool (WAT), การใช้ AppSettings และการใช้ ASP.NET Configuration Settings ซึ่งอยู่ใน IIS
- การใช้ Web Site Administration Tools (WAT)
- ความสะดวกในการใช้ WAT ซึ่งจะไปเปลี่ยนค่าใน web.config
- การใช้ AppSettings เพื่อดึงค่าที่สร้างจาก WAT
- การใช้ ASP.NET Configuration Settings ใน IIS

20 การติดต่อฐานข้อมูล SQL Server แบบ Windows Authentication หรือ SQL Server Authenication และการใช้ SqlDataSource
- การติดต่อกับ SQL Server แบบ Windows Authentication และ SQL Server Authentication
- การกำหนด providerName เพื่อใช้กับ SqlDataSource เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server
- การอ้าง connectionstring ใน web.config โดยใช้เครื่องหมาย $
- การกำหนด DataSourceID และ DataKeyNames ให้กับ GridView

21 การ Add Javascript ขณะ Runtime โดยใช้ RegisterClientScriptBlock
- การเพิ่มส่วนของ Javascript ในขณะ Runtime
- ประโยชน์ของการเพิ่ม Javascript ขณะ Runtime
- การใช้ RegisterClientScriptBlock
- การป้องกันการใส่ script ซ้ำ โดยอาศัย KeyName
- การตรวจสอบว่าใส่ script block ของ Javascript โดยใช้ IsClientScriptBlockRegistered

22 การตรวจสอบ ClientScript ที่ซ้ำกัน, การใช้ RegisterClientScriptInclude เพื่อเรียกใช้ Javascript ที่เก็บในไฟล์ และการส่งค่าตัวแปรเพื่อไปใช้ใน Javascript
- การตรวจสอบ script block ที่ไม่เหมือนกัน แต่ Key Name เหมือนกัน จะได้ block แรกเสมอ
- การใช้ RegisterClientScriptInclude เพื่อให้รวมส่วน Javascript ที่แยกเป็นไฟล์
- การส่งค่าตัวแปรเพื่อใช้ในหน้า aspx จำเป็นต้องประกาศเป็น Public
- การส่งค่าตัวแปรจาก Server เพื่อใช้ใน Javascript

23 การใส่ Javascript ที่ปุ่มโดยใช้ OnClientClick และ Attributes.Add
- การใส่ Javascript ที่ Button โดยใช้ OnClientClick (2005)
- การใช้ Attributes.Add ให้กับ Button โดยใช้ Attributes.Add (2003)

ซีดีแผ่นที่ 2
1 การส่งค่าข้าม Page โดยใช้ PostBackUrl ที่ Button ของ ASP.NET 2.0
- การส่งค่าข้าม Page ใน ASP.NET 2.0
- การกำหนด PostBackUrl ของ Button เพื่อส่งค่าข้ามหน้า
- การตรวจสอบค่าที่ส่งเข้ามาโดยใชวิธีที่ 1 : Request.Form

2 การใช้ PreviousPageType ในการอ้างค่าข้าม Page และการอ้าง Controls ข้าม Page
- การตรวจสอบค่าที่ส่งค่าข้ามหน้าวิธีที่ 2 โดยใช้ PreviousPageType ที่ Page Directive
- การใช้ Me.PreviousPage เพื่ออ้าง Object ของหน้าก่อนหน้า
- เทคนิคการอ้าง Controls ต่าง ๆ ข้าม Page
- เทคนิคนี้สามารถอ้าง Properties ของ Controls ต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่แล้วได้
- การใช้ IsNot

3 การอ้างค่า Properties ของ Controls ข้าม Page
- ข้อควรระวังในการใช้ PreviousPageType
- การอ้างถึง Properties ต่าง ๆ ของ Controls ต่าง ๆ ข้าม Page

4 การสร้าง Properties ของ Page เพื่อใช้ในการอ้างค่าข้าม Page โดยไม่ต้องใช้ FindControl
- ViewState ที่เก็บค่าข้ามหน้า
- การอ้างค่าข้าม Page โดยไม่ต้องใช้ FindControl ซึ่งเป็นเทคนิคที่ 3
- การสร้าง Properties ของ Page เพื่ออ้างถึง Controls ต่าง ๆ
- การสร้าง Property ประเภท ReadOnly และความหมาย
- การอ้าง Controls ข้าม Page จาก Properties ที่สร้างขึ้น

5 ความหมายของ Server.Transfer และความแตกต่างจาก PostBackUrl ของ Button และการทำ Redirect โดยที่ URL ไม่เปลี่ยน
- การใช้ Server.Transfer และข้อแตกต่างจาก Respose.Redirect และเปรียบเทียบ Performance
- ตรวจสอบ Url และ Refresh เมื่อมีการใช้ Server.Transfer
- ตรวจสอบการส่งค่าข้ามหน้าทั้ง 3 เทคนิค เมื่อมีการใช้ Server.Transfer

6 ความหมายและการใช้ IsCrossPagePostBack
- การใช้ IsCrossPagePostBack
- การใช้ IsCrossPagePostBack จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับ PostBackUrl ไม่สามารถใช้ได้กับ Server.Transfer

7 การใช้ RegularExpressionValidator, การกำหนด ValidationGroup
- การใช้ RegularExpressionValidator
- การใช้ ValidationGroup เพื่อตรวจสอบค่าที่ต้องการ Validate เป็นกลุ่ม ๆ
- ทบทวนการใช้ RegularExpression

8 ข้อดีของ Property SetFocusOnError เมื่อมีที่ผิด, การใช้ DefaultFocus และ DefaultButton ซึ่งเป็น Properties ของ Form
- การใช้ SetFocusOnError ซึ่งเป็นของใหม่ใน ASP.NET 2.0
- ความหมายและการใช้ DefaultButton
- การใช้ DefaultFocus เพื่อช่วยในการเปิด Page และต้องการให้ Focus ไปยัง Control ที่ต้องการ
- การควบคุมให้ Focus และ Highlight โดยการเขียน Javascript เพื่อควบคุมเอง

9 ความหมายและการทำงานของ ValidationGroup
- การตรวจสอบ ValidationGroup เพื่อตรวจสอบการทำงาน และการตรวจสอบ Error เป็นกลุ่ม ๆ

10 การกำหนด ValidationExpression แบบมากกว่า 1 รูปแบบ
- การใส่ ValidationExpression มากกว่า 1 รูปแบบ และการใช้ Or
- การตรวจสอบเมื่อมีที่ผิด Code ที่ปุ่มนั้นจะไม่ทำงาน

11 การใช้ CustomValidator และ RegEx ในการตรวจสอบรูปแบบของวันที่และการตรวจสอบความถูกต้องของวันที่
- ศึกษาเกี่ยวกับ Regular Expressions
- การ Validate เกี่ยวกับวันที่ และควบคุมเกี่ยวกับ Format ของวันที่ที่ต้องการให้ผู้ใช้ป้อน
- การใช้ CustomValidator และการเขียนที่ ServerValidate
- การใช้ RegEx เพื่อควบคุม Format วันที่ และตรวจสอบความถูกต้องของวันที่
- การใช้ args.value และ args.IsValid

12 การใช้ RegEx ในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ Or และสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น จำนวนครั้งในการซ้ำของตัวอักษรที่กำหนด
- การ Validate จะกระทำเมื่อมีการใส่ข้อมูล
- การ Validate วันที่ในรูปแบบ 5-Jan-2006 และการใช้ RegEx ในรูปแบบ Or
- การใช้ RegEx กับ {1,2} หรือ {1,}

13 การสร้าง Web User Control ใน Project มีนามสกุลเป็น ascx และการสร้าง Property ให้กับ Control
- ขั้นตอนการสร้าง Web User Control ซึ่งมีนามสกุล ascx
- สร้าง Control ในการ Validate วันที่
- วิธีการสร้าง Property ให้กับ Web User Control

14 การนำ Web User Control ไปใช้งานใน Web Page และ TagPrefix
- ทดสอบ Web User Control ที่สร้างขึ้นใน Web Page
- ความหมายของ TagPrefix
- การทดสอบกับ Web User Controls หลายตัวในหน้าเดียวกัน

15 เปรียบเทียบการอ้าง Web User Control ใน Visual Studio 2003 และ 2005 และการทำงานของ Get กับ Set ของ Property
- เปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมกับ Web User Control ใน Visual Studio 2003 และ 2005
- การใช้ Page.FindControl ใน Visual Studio 2003
- การทำงานของ Get และ Set ของ Propertyที่สร้างขึ้นใน Web User Control

16 การใช้ CssClass ในการกำหนดรูปแบบให้กับ Web User Control ที่สร้างขึ้น
- การปรับรูปแบบ Font และ สีสันโดยใช้ CssClass Property ที่สร้างขึ้น
- ความหมายของการเขียน Propram ที่ Set Property และเปรียบเทียบกับการใช้ตัวแปร
- นำ Class ของ StyleSheet ที่สร้างขึ้นเพื่อมาใช้กับ Control ของเรา

17 การอ้างถึง Control ย่อยใน Web User Control และ การเพิ่ม Namespace ใน web.config เพื่อให้ใช้ได้กับทั้งโปรเจค
- การอ้างถึง Control ย่อย ใน Web User Control
- การสร้าง ReadOnly Property เพื่ออ้างถึง Control ย่อย
- การเพิ่ม Namespace ใน web.config เพื่อให้ใช้ได้ทั้ง Project

18 การส่งค่า Null หรือวันที่จาก Web User Control ที่สร้างขึ้น และการใช้ TypeOf เพื่อตรวจสอบประเภทของ Object
- การส่งค่าจาก Web User Control ให้สามารถส่งได้ทั้งค่า Null และวันที่
- การใช้ DBNull.Value และการใช้ Object
- ถ้าวันที่ถูกต้องให้ส่งค่าวันที่กลับ แต่ถ้าผิดให้ส่งค่า DBNull.value กลับ โดยสร้างให้กับ Property Value
- การตรวจสอบประเภทของ Object โดยใช้ TypeOf
- ทดสอบการส่งค่าวันที่ให้กับ Property ที่สร้างขึ้น
- ระวังการใช้ Null และการตรวจสอบค่า Null

19 การใช้ Web User Control เพื่อใช้กับวันที่ในรูปแบบของ DropDownList 3 ตัวเพื่อรับค่าวัน-เดือน-ปี
- สร้าง Web User Control ตัวใหม่ เพื่อรับข้อมูลประเภทวันที่ ในรูปแบบ DropDownList 3 ตัว
- การใส่ค่าเข้า DropDownList ให้ใส่เพียงครั้งเดียว เพราะมีการเก็บค่าเข้า ViewState
- ใส่ข้อมูลวันที่ ใน DownList ตัวแรก

20 การทำ Enumuration ใน Web User Control เพื่อสร้าง Property แบบ ComboBox
- การสร้าง Property เพื่อให้เลือกเดือนแบบภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
- การทำ Property แบบ ComboBox โดยใช้ Enumeration

21 สรุปความหมายของ Enumuration, สร้าง Property เพื่อให้เลือกเดือนแบบย่อหรือแบบเต็ม และการใช้ CultureInfo, DateTimeFormatInfo
- สรุปความหมายของ Enumeration
- ใส่ข้อมูลเดือนใน ComboBox ตัวที่ 2 โดยให้สามารถเลือกได้ระหว่างเดือนไทย/อังกฤษ
- สร้าง Property เพื่อให้เลือกเดือนแบบย่อหรือเดือนแบบเต็ม (MonthFullName)
- การใช้ CultureInfo และ DateTimeFormatInfo เพื่อแสดงข้อมูลเดือนเป็นไทย/อังกฤษ

22 การใช้ CultureInfo เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงวันที่โดยไม่อิงกับ Regional Setting ของเครื่อง
- การใส่ข้อมูลเดือนตามภาษาที่ผู้ใช้เลือกจาก Property Language
- ตรวจสอบผลจากการสร้าง Property และการควบคุมเดือนแบบเต็ม/ย่อ และภาษาไทย/อังกฤษ

23 การ Add ค่าช่วงปีเข้า Dropdownlist โดยสร้าง Property YearMax และ YearMin
- การสร้าง Property YearMax และ YearMin เพื่อใส่ข้อมูลช่วงปีใน DropDownList ตัวที่ 3
- ทดสอบผลของ Control ที่สร้างขึ้น

24 การส่งค่าวันที่จาก Web User Control ที่สร้างขึ้น และสรุปเกี่ยวกับการสร้าง Web User Control
- การสร้าง Property Value ให้เป็นประเภท Date ถ้าวันที่ผิดจะได้เป็น Nothing ไม่ใช่ DBNull.Value
- ความสำคัญระหว่างลำดับที่เกิดใน Event และการสร้าง Property และการแก้ปัญหา
- ทดสอบทั้งหมดเกี่ยวกับ Web User Control ประเภทวันที่แบบ DropDownList 3 ตัว
- สรุปเกี่ยวกับการสร้าง Web User Control

ซีดีแผ่นที่ 3
1 การใช้ RegularExpression ในการตรวจสอบความถูกต้องของ Password ตามรูปแบบที่กำหนด
- ศึกษาการใช้ Regular Expression ต่อ
- ตรวจสอบการป้อนค่าของ Password ตามรูปแบบที่กำหนด
- การใช้ \w

2 การใช้ RegularExpression ร่วมกับ MatchCollection ในการค้นหาข้อความ
- รู้จักกับ Match และ MatchCollection ในการค้นหาข้อความด้วย Regular Expression
- เปรียบเทียบการใช้ Instr() และ Regular Expression ในการค้นหาข้อความ
- การค้นหาข้อความแบบใช้ wildcard และตัวอย่างการค้นหา HTML Tag ทั้งหมดในข้อความ
- Option ของ RegEx ที่สามารถค้นตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็กได้ (Case-Insensitive)

3 ความหมายของ tag pre และ xmp ในการแสดงผล และการใช้ RegEx.Replace ในการแทนที่ข้อความ
- การแทนที่ข้อความโดยใช้ RegEx.Replace ได้แก่ การแทนที่ Tag Image ด้วย Empty String เพื่อกำจัดรูปออกไป
- การใช้และความหมายของ Tag pre และ xml

4 การเขียนโปรแกรมกับ Gridview และ Repeater ของ ASP.NET และการใช้ DataSet
- การใช้ Class MISAccess จากที่เคยทำไว้แล้ว
- รู้จักกับ GridView ที่มาแทนที่ DataGrid
- ยังสามารถใช้ DataGrid ได้กับ ASP.NET 2.0 ได้อยู่
- การนำข้อมูลมาแสดงใน GridView
- การเก็บข้อมูลใน Session และการนำข้อมูลจาก Session กลับมาใช้งานและข้อควรระวังในการใช้งาน Session
- Flow ในการเขียน Code เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อใช้กับ GridView
- จัดการกับ 2 Tables เพื่อเก็บใน DataSet

5 การกำหนด Format และปรับเปลี่ยน Properties ต่างๆ ของ GridView
- การกำหนดรูปแบบของ GridView
- Properties ของ Styles ในแต่ละส่วนของ GridView : AlternatigRowStyle, HeaderStyle
- การแสดงผลเป็น Checkbox ใน GridView ในกรณีที่เป็น Field ประเภท Boolean

6 การใช้ MultiView และการใช้ Handle และ Sender
- การใช้ MultiView เพื่อแสดงผลคล้าย TabControl
- การเขียนโปรแกรมให้หลาย ๆ ปุ่มทำงานที่ Event เดียวกัน
- การใช้ CommandArgument ใน Button เพื่อซ่อนค่า

7 การใช้งาน MultiView ร่วมกับ View
- การสร้าง View ร่วมกับ MultiView
- กำหนด View ที่ต้องการแสดงผลโดยใช้ ActiveViewIndex
- สร้างหน้าจอให้ Search แบบต่าง ๆ ได้ โดยใช้ร่วมกับ MultiView
- สร้างรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ View แต่ละตัว

8 การใช้งาน DataView ในการแสดงผลข้อมูลใน GridView แทน DataTable และการจัดเรียงข้อมูล
- การใช้ DataView แทนเพื่อส่งค่าเข้าใน GridView และข้อดี
- AllowSorting ใน GridView
- Event หลายอย่างใน GridView ต่างจาก DataGrid
- การเขียนโปรแกรมใน Event Sorting เพื่อจัดเรียงข้อมูล และการใช้ SortExpression
- ใช้ ViewState ในการเก็บสถานะของการ Sort ปัจจุบัน

9 ความหมายของ ViewState และการ Sort ข้อมูลแบบ Ascending และ Descending
- ความหมายของ ViewState และสถานที่เก็บ
- ความสำคัญและลำดับในการเขียนที่ Events ต่าง ๆ
- การควบคุมให้เรียงข้อมูลตาม Ascending หรือ Descending

10 การเขียนโปรแกรมเพื่อ Bind ข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าสู่ Dropdownlist
- การใส่ข้อมูลเข้า DropDownList
- การใช้ DataTextField, DataValueField ของ DropDownList
- การเพิ่มแถวใหม่ใน Dropdownlist เป็นรายการแรก โดยใช้ DataTable.Rows.Add และ DataTable.Rows.InsertAt

11 การใช้งาน DataList และกำหนดรูปแบบใน DataList เพื่อแสดงกลุ่มสินค้า
- การใช้ DataList เพื่อแสดงกลุ่มสินค้า
- การกำหนดรูปแบบใน DataList โดยการใช้ ItemTemplate
- การกำหนด RepeatColumns และ RepeatDirection เพื่อจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในแนวนอน
- การจัดรูปแบบให้สวยงามใน DataList

12 ความหมายของ Eval แทน Container.DataItem ซึ่งเป็นของใหม่ใน ASP.NET 2.0
- การใช้ Eval แทน Container.DataItem
- Eval ไม่มี ASP.NET 1.1

13 การทำให้สามารถคลิกข้อมูลใน DataList ได้ โดยใช้ LinkButton
- การทำให้ DataList ให้สามารถ Click ได้โดยใ LinkButton
- การกำหนดรูปแบบการแสดงผลโดยใช้ tag span และ class ของ StyleSheet
- การนำ Button หรือ LinkButton มาแสดงใน DataList
- ปรับรูปแบบการแสดงผลของ LinkButton โดยใช้ Stylesheet

14 การปรับเปลี่ยน Properties ต่าง ๆ ของ DataList และการใช้งาน CommandName ของ LinkButton เพื่อให้เลือกรายการที่ต้องการ
- การปรับความกว้างของ LinkButton ให้เท่ากัน
- การใช้งาน Commandname ใน Linkbutton
- ปรับรูปแบบสีเมื่อมีการเลือกที่ SelectedItemStyle
- การปรับให้สีพื้นหลังของ DataList มีการเปลี่ยนสีเมื่อเรา Click เลือกไปที่ link โดยใช้ CommandName =Select

15 การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลใดใน DataList ที่ถูกเลือก
- การตรวจสอบรายการที่ถูกเลือกใน DataList
- การซ่อนรหัสกลุ่มสินค้าใน DataList โดยกำหนดที่ DataKeyField
- สรุปความหมายของ LinkButton ใน DataList และการทำงานร่วมกับ DataList
- การเขียนที่ SelectedIndexChanged เพื่อมีการเลือกรายการใน DataList

16 การใช้งานคำสั่ง RowFilter ใน DataView เพื่อกรองข้อมูลตามที่ต้องการ
- การใช้งาน RowFilter ใน DataView
- ควบคุมจำนวน Records ที่ต้อง Select มาเพื่อ Performance ที่ดีขึ้น
- เขียนโปรแกรมควบคุมการค้นตามชื่อสินค้า โดยใช้ RowFilter

17 การดึงข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูล โดยไม่ได้ใช้ RowFilter เพื่อให้สามารถใช้ wildcard ในการค้นได้
- การดึงข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูล โดยไม่ได้ใช้ RowFilter
- เหมาะกับข้อมูลที่มีมาก ๆ จนไม่เหมาะในการเก็บข้อมูลลงใน Session

18 รู้จักกับ AutoPostBack ของ DropDownList การเขียนโปรแกรมแบบ Overloading
- รูปแบบการเขียนแบบ Constructor หรือ OverLoading เพื่อทำการค้นข้อมูลที่ไม่เหมือนกันขึ้นกับประเภทของ DataType ที่ส่งเข้ามาใน Function
- รู้จักกับ AutoPostBack ของ DropDownList

19 สรุปเกี่ยวกับการค้นข้อมูลและการแสดงข้อมูลของ DataView
- ปรับรูปแบบการค้นต่าง ๆ ให้ถูกต้องในหน้าเดียวกัน : ค้นจากกลุ่มสินค้า, ค้นจาก Supplier และค้นจากชื่อสินค้า
- สรุปงานที่ทำในการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้เป็น MultiView

20 การ Design GridView ให้มี Scrollbar
- การ Design ให้ GridView มี ScrollBar ให้คล้ายกับ Windows Application
- การใช้ Panel มาช่วยให้มี ScrollBar

21 Property AllowPaging และการใช้ tag ของ GridView
- การแบ่งหน้าใน GridView และการกำหนด Properties ต่าง ๆ เพื่อควบคุมในการแบ่งหน้า
- การแสดงผลเมื่อไม่มีข้อมูล โดยใช้

22 การกำหนดรูปแบบของการแบ่งหน้าที่ PagerStyle ของ GridView
- การกำหนด PagerStyle และ PageSize ของ GridView
- การกำหนดและรายละเอียดใน PagerSettings
- การเขียนโปรแกรมให้เปลี่ยนหน้าที่ PageIndexChanging

23 ปรับระบบงานให้ไปหน้าแรกเมื่อมีการจัดเรียงข้อมูลใหม่ หรือเมื่อมีการค้นใหม่
- ปรับให้เมื่อมีการค้นใหม่ หรือเรียงข้อมูลใหม่ให้ไปที่หน้าแรก
- การควบคุมด้วย PageIndex

24 การเขียนที่ RowCreated เพื่อปรับรูปแบบ Pager และแทรกปุ่มใน Pager
- การเขียนที่ RowCreated เพื่อปรับรูปแบบของ Pager
- การตรวจสอบ Controls ย่อยใน Pager ซึ่งมีรูปแบบที่ต่างกันใน ASPNET 1.1 และ 2.0
- การอ้าง Cell ของ Pager เพื่อ Add Controls เข้าไปใน Pager
- การแทรกปุ่มเพิ่มเติมลงใน Pager
- Scope Variables

25 การเพิ่ม Literal และ Linkbutton เข้าไปในส่วน Pager ของ GridView ในขณะ runtime
- เพิ่ม LinkButtons ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน First, Prev, Next, Last
- การปรับรูปแบบทั้งสี ให้เหมือนกันไม่ว่าจะมีการ Click แล้วหรือไม่
- ปรับหน้าแรก ไม่ต้องแสดง First, Prev
- ปรับหน้าสุดท้าย ไม่ต้องแสดง Next, Last

26 การเขียนคำสั่ง AddHandler…, AddressOf ในการทำให้ Object ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในขณะ runtime สามารถทำ Events ต่าง ๆ ได้
- การผูก Event ให้กับ LinkButtons ต่าง ๆ ขณะ Runtime
- การใช้ AddHandler.., AddressOf
- ตรวจสอบผลที่ได้ทั้งหมด
 ราคา 204 บาท
ราคาปกติ 240 บาท
ประหยัด 36 บาท

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน 

  สินค้าที่คุณเคยคลิกเข้าไปชมล่าสุด โปรโมชั่นประจำเดือน
 สื่อสำหรับเด็ก HOT!!!
 หนังสือลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
 หัดวาดการ์ตูน ศิลปะ
 นิทานอีสป นิทานสองภาษา นิทานสอนใจเด็กดี
 สอนภาษาอังกฤษเด็ก
 สอนภาษาไทยเด็ก
 หัดคัด หัดเขียนภาษาอังกฤษ
 หัดคัด หัดเขียนภาษาไทย
 หนังสือสำหรับโอกาสพิเศษหรือหนังสือแจกงานศพ
 ARBook HOT!!!
 ปากกา TalkingPEN
 หนังสือที่ใช้กับปากกา TalkingPEN
 หนังสือที่มี APP HOT
 วัยก่อน 3 ขวบ
 วัย 3 ขวบ - 5 ขวบ
 วัย 5 ขวบ - 7 ขวบขึ้นไป
 นิตยสาร I GET ENGLISH
 วิทยาศาสตร์
 สอนถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล
 สอนเขียนโปรแกรม
 สอนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
 สอนกีต้าร์โปร่ง กีต้าร์ไฟฟ้า
 สอนอูคูเลเล่
 สอนเบส
 สอนเปียโน คีย์บอร์ด
 สอนดนตรีไทย
 สอนไวโอลิน
 สอนกลอง
 ดนตรีอื่นๆ
 สอนภาษาไทย
 สอนภาษาอังกฤษ
 สอนภาษาญี่ปุ่น
 สอนภาษาจีน
 สอนภาษาเกาหลี
 สอนภาษาเยอรมัน
 สอนภาษาฝรั่งเศส
 สอนกอล์ฟ
 สอนลดน้ำหนัก ความงาม ออกกำลัง สุขภาพ
 สอนโยคะ
 สอนเปิดร้านยา เรื่องยา
 สอนทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม
 ธรรมะ
 สอนฝึกสุนัข ปลา จัดสวน
 สอนทำของเล่น เครื่องบินบังคับ
 สอนงานฝีมือ งานอดิเรก


Magic Tree House 1 : Dinosaurs Before Dark
หนังสืออ่านนอกเวลาพร้อมซีดีฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษตีพิมพ์กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ลิขสิทธิ์จาก Random House Children's Books

ฝึกอ่าน-ฝึกแปลภาษาอังกฤษกับหนังสือชุด MAGIC TREE HOUSE
- เนื้อเรื่องสนุก ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกอ่านแปลทุกระดับ ตั้งแต่ประถม-มัธยม-ผู้ที่สนใจทั่วไป
- อธิบายไวยากรณ์ในประโยคจากเนื้อเรื่อง พร้อมเพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากยิ่งขึ้น
- มีคำถามทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องพร้อมเฉลย
หนังสือ : 1 เล่ม

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม

MP3 : 1 แผ่น

จำนวน : 80 หน้า

น้ำหนัก : 116 กรัม

ขนาดรูปเล่ม : 152 x 203 มิลลิเมตร

ผู้เขียน : Mary Pope Osborne

เรียบเรียงเนื้อหาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ : กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หนังสือ 1 เล่ม + MP3 1 แผ่น
ราคาปกติ ฿69.00
฿59.00    
สินค้าขายดี
วีดีโอตัวอย่างสินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด


เข้าร่วมเป็นเพื่อนบ้าน


ครอบครัวเก่งภาษา สอนหนูน้อยสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด กิจกรรมในครอบครัว
มาสร้าง “ครอบครัวอัจฉริยะ” ให้เก่งอังกฤษกันทั้งบ้านกันเถอะ!

เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับวีซีดี Animation บทสนทนาเสมือนจริง ให้เสียงภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

หนังสือ : 1 เล่ม
เนื้อใน : 4 สี
วีซีดี : 1 แผ่น
จำนวน : 48 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 135 x 190 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 165 กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส
หนังสือ 1 เล่ม + VCD 1 แผ่น
ราคาปกติ ฿59.00
฿50.00    
สินค้าขายดี
วีดีโอตัวอย่างสินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด


นโยบาย   |    แผนที่-สถานที่ตั้ง   |    ติดต่อเรา   
  สงวนลิขสิทธิ์ ©2017 โดย บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด
Copyright ©2017 MIS Publishing Co., Ltd. All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-2294-8777    โทรสาร 0-2294-8787
Server 2    misbook@live.com