โทรสั่งด่วน:
0-2294-8777

    Download Catalogue   |    Support   |    Activation Key
ค้นหาอย่างละเอียด
|    แผนที่   |    ติดต่อเรา     |    รับสมัครงาน ด่วน!!     
0 รายการ

ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 2
สถานะ: มีสินค้าพร้อมจัดส่ง
รหัสสินค้า: I-PRO-35
ISBN : 978-974-976-404-6

 
 ราคา 204 บาท
ราคาปกติ 240 บาท
ประหยัด 36 บาท
สถานะของสินค้า: มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง
ยิ่งอ่าน ยิ่งรู้ ยิ่งดู ยิ่งเข้าใจ
สื่อการสอนคุณภาพ รองรับ Life Style ในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว การเรียนรู้รูปแบบวีดีโอ พร้อมหนังสือ ไม่ต้องเสียเวลาอ่าน แถมยังเข้าใจง่ายอีกด้วย สนุกสนาน ไปพร้อมกับการเรียนรู้ รับประกันคุณภาพโดย อาจาย์แม่ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 2
   รูปแบบ: หนังสือ + 3 CD-Rom
สื่อการสอน ASP.NET เวอร์ชั่น 2005 ที่มีเนื้อหามากที่สุดในประเทศไทย ชุดที่ 2 ยังคงเจาะลึกทุกเนื้อหาอย่างละเอียด สอนโดย อ.ธงชัย พยุงภร เช่นเดิม
หนังสือ : 1 เล่ม

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อใน : 1 สีทั้งเล่ม

CD : 3 แผ่น

จำนวน : 164 หน้า

น้ำหนัก : 405 กรัม

ขนาดรูปเล่ม : 180 x 245 มิลลิเมตร

ผู้เขียน : ธงชัย พยุงภรราคาพิเศษ 204 บาท  (ปกติ 240 บาท ประหยัด 36 บาท)     
ASP.NET 2005 Training จะมีรวมทั้งสิ้น คือ หนังสือ 2 เล่ม + CD-Rom 6 แผ่น โดยจะแบ่งขายเป็น 2 ชุดคือ

• ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 1
• ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 2 (ชุดที่คุณกำลังเปิดชมอยู่นี้)เนื้อหาภายใน:

ซีดีแผ่นที่ 1
1 สร้าง Project ใหม่ และ Folder ต่าง ๆ เพื่อทำการศึกษาต่อ
- เตรียม Project ใหม่และ Folder ต่าง ๆ เพื่อทำการศึกษาต่อ
- เปลี่ยน Path ของ Database
- ตรวจสอบ Class ที่ติดต่อกับ Database

2 การเพิ่ม Columns เข้าใน GridView และการจัดการ Columns ใน GridView โดยใช้
- การทดสอบทุกครั้งให้ปิด IE ก่อนเพราะมีการเก็บลง Session
- สร้าง Tag Columns ให้กับ GridView เพื่อสร้าง Columns ต่าง ๆ เอง
- กำหนด AutoGenerateColumns ให้เป็น False
- การสร้าง BoundFiled และกำหนดที่ Property DataField, SortExpression, HeaderText
- การกำหนดชิดซ้ายชิดขวาให้กับ Columns โดยกำหนดที่ Property HeaderStyle-HorizontalAlign และ ItemStyle-HorizontalAlign

3 การกำหนดรูปแบบการแสดงผลที่ DataFormatString ให้กับ BoundField ใน GridView และ HtmlEncode
- การทำให้ Field ราคาขายแสดงผลทศนิยมตามที่ต้องการ
- การกำหนดรูปแบบที่ DataFormatString เพื่อแสดงผลราคาขายให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
- จัดรูปแบบ Field ในช่องราคาขาย
- การกำหนด Property HtmlEncode เป็น false เพื่อให้ BoundFields สามารถแสดง Format ที่ต้องการได้ใน Visual Studio 2005

4 การสร้าง Calculated Fields เพื่อทำเป็น Field ที่มีการคำนวณอัตโนมัติ
- แสดง Field จำนวนสินค้า
- เพิ่ม field ให้กับ DataTable ในลักษณะที่เป็น Calculated Columns
- ข้อดีของ Calculated Fields เมื่อเทียบกับการเขียน SQL Statement แบบใช้ select … as fieldname
- การกำหนดรูปแบบโดยกำหนดที่ Property DataFormatString ได้แก่ {0:c2}, {0:n2} และ {0:#,##0.00}

5 การทำให้ GridView สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และการเขียนโปรแกรมที่ RowEditing
- AutoGenerateEditButton กำหนดให้เป็น True
- เขียนโปรแกรมที่ Event RowEditing
- การอ้างแถวในการ Edit เมื่อมีการแบ่งข้อมูลเป็น Page
- ให้ศึกษาเปรียบเทียบกับ DataGrid ที่ได้ศึกษาไปแล้วใน CD ASP.NET ชุดแรก

6 การสร้าง CommandField และ CheckBoxField ใน GridView
- การเพิ่มปุ่มเข้าไปใน GridView โดยใช้
- การเพิ่ม Checkbox เข้าไปใน GridView โดยใช้
- การกำหนดให้ Checkbox อยู่ตรงกลาง Column

7 การใช้ AutoGenerateSelectButton และการทำให้บาง Column ไม่สามารถแก้ไขได้
- การทำให้ GridView สามารถเลือกแถวที่ต้องการโดยใช้ AutiGenerateSelectButton
- การกำหนด Property ReadOnly เป็น True เพื่อล็อคไม่ให้ Column นั้นสามารถแก้ไขได้

8 การสร้าง Column ชื่อกลุ่มสินค้าโดย Inner Join กับ Table กลุ่มสินค้า และการสร้าง TemplateField
- การเขียนคำสั่ง inner join ใน Sql Statement เพื่อแสดงชื่อกลุ่มสินค้า
- การสร้าง TemplateField

9 รู้จักกับ , เมื่อมีการแก้ไขต้องการให้เป็น DropdownList เพื่อให้ผู้ใช้เลือก
- การทำ DropdownList ใน GridView เมื่อมีการแก้ไข
- โครงสร้างของ TemplateField : ItemTemplate และ EditItemTemplate

10 รู้จักกับ Event RowEditing, RowDataBound ของ GridView
- รู้จักกับ Event RowEditing, RowDataBound ของ GridView
- การใช้คำสั่ง RowState เพื่อตรวจสอบสถานะของ Row ใน GridView ว่าอยู่ในสถานะ Edit หรือไม่
- หลักการอ้าง Control ใน GridView ได้แก่ TextBox ใน GridView
- RowDatabound ทำให้สามารถอ้าง Field ต่าง ๆ ของ Records ได้
- การปรับรูปแบบของ Textbox เมื่อมีการ Edit เช่น การกำหนดสี หรือความกว้างของ TextBox

11 การ Bound ข้อมูลเข้าไปใน DropdownList ที่อยู่ใน GridView และการตรวจสอบ RowState
- การอ้าง DropDownList โดยใช้ FindControl โดยการเขียนที่ RowDataBound
- การเช็ค RowState โดยการใช้ And แทนการใช้ =
- การใส่ข้อมูลเข้าไปใน DropDownList

12 การปรับความกว้างของ Control โดยใช้ Unit.Pixel และการอ้างถึง TextBox ใน GridView
- การอ้าง TextBox ใน GridView
- การปรับความกว้างของ Control
- การปรับรูปแบบของ Column ใน GridView ขณะที่อยู่ในสถานะ Edit
- การปรับ TextBox ให้ข้อความชิดขวา และ Control ชิดขวา

13 การใส่ภาพใน GridView และการตรวจสอบเงื่อนไขในการแสดงภาพ
- การแสดงภาพใน Column ของ GridView
- ข้อแตกต่างระหว่าง TemplateField กับ BoundField
- การสร้าง Function เพื่อตรวจสอบภาพและแสดงภาพ

14 การตรวจสอบว่า File มีอยู่จริงหรือไม่โดยใช้ IO.File.Exists และแสดงภาพตามกลุ่มสินค้า
- การตรวจสอบไฟล์ภาพว่ามีอยู่หรือไม่ก่อนแสดงภาพ
- ความหมายของ Server.MapPath
- การใช้คำสั่ง Replace เพื่อแทนที่ข้อความที่ต้องการ
- เปรียบเทียบการเขียนระหว่างการ FindControl และการใช้ Function ที่สร้างขึ้น

15 การลบแถวใน GridView และ AutoGenerateDeleteButton และการทำให้มี alert เตือนว่าต้องการลบหรือไม่
- การทำให้เมื่อกด Delete ใน GridView แล้วมี Msgbox ขึ้นมา Confirm ว่าต้องการลบหรือไม่
- การเขียนที่ RowCreated Event โดยตรวจสอบว่าเป็น DataRow
- การอ้าง Control ของปุ่ม Delete
- การอ้าง Controls ต่าง ๆ ใน AutoGenerateButtons ต่าง ๆ
- การเขียนให้ confirm ที่ OnClientClick และการใช้ Attributes.Add

16 การทำให้ DropdownList ใน GridView ให้ Highlight ที่ข้อมูลในรายการที่เราต้องการ และปรับ Columns ต่าง ๆ ให้ได้ตามที่ต้องการ
- ปรับรูปแบบ Columns ต่าง ๆ ให้ได้ตามที่ต้องการ
- การทำให้ DropDownList เลือกไปยังแถวที่ต้องการเมื่อมีการ Edit
- การเขียน SelectedValue จำเป็นต้องเขียนหลังจาก DataBind

17 เทคนิคการรันเลขลำดับแถวใน GridView และการใช้ Enum เพื่ออ้างถึง Column ต่าง ๆ
- การทำ Run เลขแถวใน GridView
- เทคนิคการอ้าง Columns โดยใช้ Enum เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างถึงและแก้ไข
- เปลี่ยนค่าต่าง ๆ ในการอ้าง cells จากหมายเลขให้เป็น Enumeration ทั้งหมด

18 การใช้ TemplateField แทน CheckboxField เพื่อให้ Checkbox สามารถคลิกได้เพื่อเลือกข้อมูล
- การทำ CheckBox เพื่อให้เลือก Records ที่ต้องการลบ
- ข้อแตกต่างระหว่าง CheckBox Field กับ CheckBox ใน TemplateField
- รูปแบบการเขียน Enumeration อีกแบบ โดยให้ใส่หมายเลขเฉพาะตัวแรก

19 การใส่ control ในส่วนของ Header ของ TemplateField ของ GridView
- การใส่ Checkbox ในส่วนของ Header ของ GridView โดยใส่ในส่วนของ HeaderTemplate

20 การทำ CheckBox แบบเลือกทั้งหมดให้เหมือนใน Hotmail และการโยง Event ให้กับ Control ย่อยใน GridView และการอ้าง GridViewRow
- การทำ CheckBox แบบเลือกทั้งหมดให้เหมือนใน Hotmail
- การกำหนด Property AutoPostBack ของ CheckBox ให้เป็น True
- การเขียนที่ OnCheckChanged ของ CheckBox
- การสร้าง Event เพื่อใช้กับ OnCheckChanged และต้องกำหนดให้เป็น Public
- การอ้างแต่ละแถวใน Grid โดยใช้ GridViewRow
- การอ้าง CheckBox ในแต่ละแถวของ Grid

21 เทคนิคการรันเลขลำดับแถวใน GridView โดยการเขียนที่ RowCreated และข้อแตกต่างระหว่าง RowIndex และ DataItemIndex
- การ Run เลขแถวใน GridView
- ให้เขียนที่ RowCreated และตรวจสอบว่าเป็นแถวของข้อมูล
- สร้าง TemplateField เพื่อให้ Run เลขแถว
- ข้อแตกต่างระหว่าง RowIndex และ DataItemIndex

22 การใช้ DataKeyName ของ GridView และการดึงค่า Fields ที่ซ่อนไว้ในแต่ละแถว
- การใช้ DataKeyNames เพื่อซ่อนค่า Field ใน GridView ซึ่งสามารถซ่อนได้หลาย Fields
- เขียนที่ SelectedIndexChanging เพื่อให้ซ้อน GridView ใน Column ของ GridView ที่ต้องการ
- การอ้างค่า DataKeys ที่ได้ซ่อนไว้ใน DataKeyNames
- แถวที่เลือกได้ค่าจาก e.NewSelectedIndex

23 ดึงข้อมูล Order Details จากสินค้าที่เลือกเพื่อมาแสดงใน GridView อีกตัวหนึ่ง
- ดึงข้อมูล Order Details มาแสดงเมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการ
- ตัวอย่าง doctordiag.com ที่เขียนโปรแกรมแบบไม่ Refresh Page

24 การเขียนโปรแกรมให้แสดง GridView ใน Column ของ GridView อีกตัวหนึ่ง
- การเขียนโปรแกรมให้แสดง GridView ใน Column ของ GridView อีกตัวหนึ่ง (ต่อ)
- การ Add Control GridView เพื่อให้สามารถแทรกใน Column ของ GridView ตัวหลัก
- เทคนิคการเขียนโปรแกรม GridView ให้ซ้อนอยู่ใน GridView ตัวหลัก

25 การแทรก Control เพิ่มเติมเช่น Literal นอกจาก GridView แล้ว และรู้จักกับ TableCell
- การเพิ่ม Control ขณะ runtime ให้มีมากกว่า 1 ตัว ได้แก่ Literal และ GridView
- การอ้างถึง TableCell เพื่อให้สะดวกในการจัดการ Cell ที่ต้องการ

26 การทำให้ GridView แสดง Footer และการ Merge Cells ใน FooterRow
- การอ้างแถวใน FooterRow
- การ Merge Cells ใน Footer โดยใช้คำสั่ง RemoveAt และ ColumnSpan
- การส่งค่าข้าม Page โดยใช้ Request.querystring
- การให้คลิกที่ Hyperlink แล้วเปิด window ใหม่ขึ้นมา โดยใช้ target=_blank

27 การนำค่าที่ส่งข้าม Form โดยใช้ Request.Querystring มาใช้งาน เพื่อดึงข้อมูล Order Details ทั้งหมดของสินค้าที่เลือกมาแสดง
- การใช้ Request.QueryString
- ดึงข้อมูล Order Details ของสินค้าที่เลือกมาแสดงข้าม Page

28 การเพิ่ม Column ใหม่ใน DataTable ในขณะ Runtime (Calculated Column)
- การทำ Calculated Column ใน DataTable
- การจัดการ Column ของ GridView โดยใช้การกำหนดค่าใน Property Columns
- การ Add Column ใน GridView ที่อยู่ใน Property Window
- กำหนด Field จำนวนเงินให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง และ HtmlEncode

29 การหาผลรวมของ Column ใน GridView โดยใช้คำสั่ง Compute ของ DataTable แล้วแสดงใน FooterRow
- การหาผลรวมโดยใช้ Compute ของ DataTable
- การนำค่าผลรวมที่คำนวณได้มาใส่ใน Footer ของ GridView
- การใส่ค่าใน FooterRow ให้ใส่หลังจาก DataBind ของ GridView แล้ว

30 การนำ HTML Tag มาใช้จัดรูปแบบการแสดงผลของ Footer ใน GridView และการ Merge Cells ใน Footer
- การ Merge Cells ใน FooterRow เพื่อจัดให้ได้รูปแบบที่ต้องการ
- ปรับรูปแบบการแสดงผลใน FooterRow"

ซีดีแผ่นที่ 2
1 การกำหนด Security ของ Folder ของฐานข้อมูล และการลบข้อมูลแต่ละแถวใน GridView
- ศึกษาเกี่ยวกับ GridView ต่อ
- สร้าง Projct ใหม่ และเตรียมงานเพื่อการศึกษาต่อ
- การแก้ไขภายใน GridView
- การกำหนด Security ของ Folder ที่เก็บฐานข้อมูล ใน Windows versions ต่าง ๆ
- การลบข้อมูลทีละแถวใน GridView โดยเขียนที่ Event RowDeleting
- การอ้างแถวข้อมูล (DataRowView) ที่ต้องการลบ โดยใช้ RowIndex และการอ้าง Key ของข้อมูลแต่ละแถว
- ความหมายของ DataRow.AcceptChanges

2 เขียนโปรแกรมลบทุกแถวที่มีการ checked ไว้ที่ CheckBox และความหมายของ StringBuilder ที่ดีกว่า String ทั่วไป
- ตรวจสอบการลบข้อมูลทุก ๆ Page รวมถึง Page สุดท้าย
- การเขียนโปรแกรมลบแถวทุกแถวที่มีการ Checked ไว้
- ความหมายของ StringBuilder และข้อดีที่ดีกว่า String ทั่วไป
- การวน loop ในแต่ละแถวของ GridView โดยใช้ Object GridViewRow
- การอ้าง CheckBox ที่อยู่ในแต่ละแถวของ GridView และการใช้ FindControl
- การอ้าง Key ในแต่ละแถว โดยใช้ DataKeys เฉพาะแถวที่มีการ Checked

3 การอ้างแถวที่ต้องการลบใน GridView และลบหลาย ๆ records ออกจากฐานข้อมูลจริง
- Properties และ Methods ของ StringBuilder
- เขียนโปรแกรมให้ลบข้อมูลในฐานข้อมูลจริง โดยอ้างจาก Checkbox ที่มีการเลือกไว้

4 การเพิ่มข้อมูลแถวใหม่ ใน GridView
- การเพิ่มข้อมูลแถวใหม่ โดยใช้ DataTable.NewRow ใน GridView
- การใส่ค่า Default ให้กับ Fields ต่าง ๆ เมื่อมีการเพิ่มแถวใหม่
- การอ้างไปยัง Page และแถวที่ต้องการของ GridView

5 การจัดการค่า Default ของ Record ใหม่ และการใช้ DataTable.Compute
- การหาค่า Default ของ ProductID ซึ่งเป็น AutoNumber
- การใช้ DataTable.Compute เพื่อหาค่า Max ของ ProductID

6 การป้องกันการ New Record ซ้ำ ๆ กัน และการตรวจสอบ RowState ของแถว
- การป้องกันการ New Record ที่ซ้ำ ๆ กัน
- การตรวจสอบข้อมูลแถวใหม่ว่ามีอยู่หรือไม่ โดยใช้ DataView.RowStateFilter

7 การยกเลิกการแก้ไขของแถวข้อมูลใน GridView และการตรวจสอบ RowState ของแถว
- การยกเลิกการแก้ไขข้อมูล
- การอ้าง DataRowView และ DataRow
- RowVersion ของ DataRow
- การตรวจสอบว่าเป็นแถวใหม่หรือไม่โดยใช้ DataRowView.IsNew และข้อผิดพลาก
- การตรวจสอบว่าเป็นแถวใหม่หรือไม่ โดยใช้ DataRow.RowState

8 การ Update แถวข้อมูลใน GridView โดยเขียนที่ RowUpdating และการเขียน Update Statement แบบมี Parameters
- การยกเลิกการแก้ไข ให้ใช้ EditIndex มีค่าเป็น -1
- การ Update ข้อมูลให้เขียนที่ RowUpdating
- ถ้าสภาวะของแถวมีค่าเป็น Add จะเขียน SQL Statement เป็น insert into …
- แต่ถ้าสภาวะของแถวมีค่าเป็นการแก้ไข จะเขียน Statement แบบ Update…Set
- การเขียน Update Statement แบบ OledbCommand ที่มี Parameters
- การอ้างค่า KeyField แบบอื่น

9 ส่งค่า Parameters เข้าไปใน OledbCommand เพื่อ Update และการอ้าง Controls ต่าง ๆ ใน GridView
- การ Update แบบมี Parameters
- การสร้าง Parameters และการส่งค่า Parameters เข้าไปใน OledbCommand
- การกำหนด DataTypes ของ Parameters
- การอ้าง TextBox และ Controls ต่าง ๆ เพื่อส่งค่าเข้าไป Update ในฐานข้อมูล
- การอ้าง DropDownList ที่ได้สร้างไว้ โดยใช้ FinControl
- การอ้างค่า Cells ในแต่ละแถวให้ถูกต้อง

10 การตรวจสอบ Error และการตรวจสอบค่าของ Control ก่อนการ Update และการเพิ่ม Javascript ขณะ Runtime แบบต่าง ๆ
- การใช้ RegisterClientScrptBlock และการ Add Javascript ขณะ Runtime
- การควบคุมการ Alert ของเราเอง
- เทคนิคการเพิ่ม Javascript แบบอื่น โดยควบคุมเอง และใช้ตัวแปร
- การใช้ ClientID เพื่ออ้างถึง Control ที่ต้องการทางด้าน Client
- เทคนิคการกำหนดให้ Focus ที่ Control โดยการควบคุม Javascript เอง

11 การ Validate ข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการ Update แบบควบคุมเอง
- การควบคุมและการ Validate ข้อมูล กับ Field ต่าง ๆ ก่อน Update แบบควบคุมเอง

12 จัดการกับ OledbCommad ที่สร้างขึ้นแบบมี Parameters และการส่งค่า และตรวจสอบผลของการ Insert หรือ Update ว่าได้หรือไม่
- จัดการกับ OledbCommad ที่สร้างขึ้นแบบมี Parameters และการส่งค่าเข้า OledbParameter
- Update ลงฐานข้อมูลโดยใช้ ExecureNonQuery
- ตรวจสอบว่า Update หรือ Insert ได้หรือไม่
- หลังจาก Update ลงฐานข้อมูลได้แล้ว จำเป็นต้อง Update ข้อมูลที่อยู่ใน Session ด้วย

13 การตรวจสอบค่า AutoNumber หลังจากการ Insert โดยใช้ @@identity
- การตรวจสอบค่า AutoNumber หลังจาก Insert ข้อมูล โดยใช้ Select @@identity
- การปรับ Class ของ เราให้สามารถตรวจสอบหาค่า identity ได้หลังจากที่มีการ Insert
- การตรวจสอบค่า identity ต้องอยู่ภายใต้ OledbConnection เดียวกัน
- การสร้าง Optional Parameters ในฟังก์ชั่นของเรา

14 การนำค่า Identity ที่ได้มาจัดการกับข้อมูลเมื่อมีการ Insert
- เมื่อมีการเพิ่มข้อมูล ให้ดึงค่า AutoNumber มาอัตโนมัติ
- จัดการ Update ค่าใน Session ของข้อมูลแถวที่เพิ่มใหม่ ด้วยค่า identity ที่หาได้
- ปิดท้ายด้วย AcceptChanges เมื่อการ Insert และ Update สมบูรณ์
- ความสำคัญของการ Check State ของแถวข้อมูล

15 ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเมื่อมีการเพิ่มข้อมูล และ Update ข้อมูล และตรวจสอบผลของ Identity
- ตรวจสอบผลทั้งหมดเมื่อมีการเพิ่มข้อมูล
- ตรวจสอบค่า identity หลังจากที่เพิ่มข้อมูล
- ตรวจสอบการ Update ข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่

16 ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อมีการเพิ่มข้อมูล
- ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อมีการเพิ่มข้อมูล
- แก้ไขใน Class ที่เขียนผิด เนื่องจากเมื่อมีการเพิ่มข้อมูล ข้อมูลจะเข้าไป 2 records

17 สรุปผลและตรวจสอบทั้งหมด เมื่อมีการแก้ไข และ Update ข้อมูล
- สรุปผลและตรวจสอบทั้งหมด เมื่อมีการแก้ไข และ Update ข้อมูล

18 การสร้าง Menu ใน ASP.NET 2.0 และการเพิ่มรายการในเมนู
- สร้าง Menu ใน ASP.NET 2.0 ซึ่งไม่มีใน ASP.NET 1.1
- การเพิ่มรายการย่อยในเมนู
- การใช้ NavigateURL

19 Tags ต่าง ๆ ใน Menu ซึ่งประกอบด้วย MenuItem
- Tag ย่อยของ Menu คือ MenuItem
- การกำหนดสีสันต่าง ๆ ของเมนู

20 การปรับ Menu ให้อยู่ในรูปแบบแนวนอน และการเพิ่มเมนู ในขณะ Runtime
- การปรับเมนูให้อยู่ในแนวนอน โดยกำหนดที่ Orientation
- การเพิ่มรายการย่อยในเมนูในขณะ Runtime
- การเพิ่มรายการเมนูหลัก และเมนูย่อยในขณะ Runtime

21 การทำเมนูหลัก โดยการดึงมาจากฐานข้อมูล
- การเพิ่มรายการในเมนู โดยดึงมาจากฐานข้อมูล
- ดึงข้อมูลกลุ่มสินค้ามาไว้ใน Menu
- วน Loop ข้อมูลแต่ละแถว (DataRow) เพื่อมาสร้างเมนูแต่ละรายการ

22 การใส่ภาพในเมนู และการดึงข้อมูลเพื่อมาใส่ในระดับที่ 2 ของเมนู เพื่อทำเป็นเมนูย่อย และการใช้ DataRelation ใน Dataset
- การใส่ภาพให้กับเมนูในแต่ละรายการ
- การใส่รายการย่อยของเมนูแต่ละตัว
- การ Add Table เข้าไปใน DataSet จำเป็นต้องตั้งชื่อ Table ให้ไม่เหมือนกัน
- การสร้าง DataRelation เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Tables ซึ่งจำเป็นต้องสร้าง DataSet ก่อน
- การอ้าง Fields ที่ทำ Relation โดยใช้ DataColumn
- การดึงข้อมูลที่สัมพันธ์กัน โดยใช้ GetChildRows ตามที่ Relation ที่ได้สร้างไว้
- การ Add Menu ย่อย ให้ใช้ ChildItems.Add

23 การสร้าง Link ในเมนูย่อยในเมนูแต่ละตัว โดยใช้ NavigateUrl และ QueryString
- การทำ Link ในเมนูโดยใช้ NavigageUrl และ QueryString
- การกำหนด Target ในเมนู เพื่อเปิดหน้า Web Page ใหม่

24 การใช้และการสร้าง TreeView และการ Add Nodes โดยใช้คำสั่ง
- การสร้าง และรูปแบบของ TreeView ซึ่งไม่มีใน ASP.NET 1.1
- โครงสร้างของ TreeView ประกอบด้วย Nodes
- สร้างรายการย่อยต่าง ๆ ใน TreeView ซึ่งมีรูปแบบแหมือนกับ Menu
- การ Add Nodes โดยใช้คำสั่งในระดับต่าง ๆ และการใช้ ChildNodes

25 การเขียนโปรแกรมที่ SelectedNodeChanged ของ TreeView
- เขียนโปรแกรมที่ SelectedNodeChanged เมื่อมีการเลือก Nodes ใด ๆ ใน TreeView
- ข้อแตกต่างระหว่าง Click แล้วให้ PostBack หรือจะใช้ NavigateUrl
- ต้องอย่าลืมใส่ If Not Page.IsPostBack ไม่เช่นนั้นใน TreeView จะ Add รายการเพิ่มเข้าไปซ้ำ เพราะมีการเก็บเข้า ViewState

26 การดึงข้อมูลจาก SQL Server มาใส่เป็นรายการในแต่ละ Nodes ของ TreeView และการดึงข้อมูลหลาย Tables มาพร้อมกันเป็น DataSet
- ดึงข้อมูลจาก SQL Server มาใส่ใน Nodes ของ TreeView
- การกำหนดให้ ShowLines เพื่อให้เส้นแขนงระหว่างรอยต่อ
- การดึงข้อมูลจาก SQL Server มาเป็น DataSet เลย ซึ่งมี 2 Tables
- การสร้างความสัมพันธ์อีกแบบ โดยใช้ DataView และ RowFilter

27 การกำหนดให้ TreeView ให้ Expand ถึงระดับที่ต้องการและ ExpandDepth
- การกำหนด ExpandDepth ใน TreeView เพื่อกำหนดให้ TreeView สามารถขยายได้ถึงระดับไหน
- ตรวจสอบรายการที่เลือกโดยใช้ SelectedNodeChanged
- Node ที่เลือกคือ SelectedNode

28 การ Upload ไปยัง Server โดยใช้ FileUpload
- การเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถ Upload เข้า Server โดยใช้ FileUpload
- ข้อแตกต่างเมื่อเทียบกับ Visual Studio 2003
- การตรวจสอบว่ามีไฟล์ที่ Upload มาหรือไม่ โดยใช้ HasFile
- ตรวจสอบประเภทไฟล์ที่ Upload โดยใช้ ContentType
- การตรวจสอบขนาดไฟล์โดยใช้ ContentLength
- การกำหนด Security ของ Folder ที่จะให้ Upload

29 บันทึกไฟล์ที่ Upload ไว้ใน Folder ที่ต้องการ
- บันทึกไฟล์ที่ Upload ไว้ใน Folder ที่ต้องการ
- การตัดส่วนของไฟล์ เป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ชื่อไฟล์, นามสกุล โดยการใช้ object Path
- ทบทวนการใช้ Server.MapPath เพื่อหา Physical Path ที่ต้องการจริง ๆ
- การตรวจสอบไฟล์ว่ามีหรือไม่ ก่อนบันทึกลงใน Folder"

ซีดีแผ่นที่ 3

1 การสร้าง Page Break เพื่อให้ขึ้นหน้าใหม่เวลา Print Web Page โดยใช้ StyleSheet
- การใช้ StyleSheet เพื่อแบ่งหน้า ขึ้นหน้าใหม่
- การ config Web Page เวลา Print
- ใช้ StyleSheet : page-break-before เพื่อกำหนดให้ขึ้นหน้าใหม่ ก่อนพิมพ์บรรทัดดังกล่าว และ page-break-after

2 การซ่อนไม่ให้ Print ในบางส่วนของ Web Page และการใช้ @media Print
- การใช้ StyleSheet เพื่อกำหนดรูปแบบในการ Print ข้อมูลบน Web
- การใช้ @media Print
- การซ่อนบางส่วนของ Web Page ไม่ให้ Print

3 การกำหนด Stylesheet ให้รูปแบบที่แสดงบน Web ต่างจากรูปแบบตอน Print
- การกำหนด Stylesheet ให้รูปแบบที่แสดงบน Web ต่างจากรูปแบบตอน Print
- ตัวอย่างตอนอยู่ใน Web Page แสดงสีน้ำเงิน แต่ตอน Print ให้แสดงเป็นสีแดง

4 ความหมายของการกำหนด Style แบบ position:absolute และการทำ Pre-Print Form
- การกำหนด StyleSheet ให้ตำแหน่งเป็น Absolute
- การสร้าง Pre-Print Form และการกำหนดระยะและตำแหน่งในที่ต้องการ
- การกำหนดตำแหน่งที่เฉพาะ จะไม่สามารถว่ากำหนดอยู่หน้าที่ต้องการได้

5 การใช้ Repeater เพื่อช่วยควบคุมงาน Print ในกรณีที่ต้องการ Print หลาย ๆ หน้าไปด้วยกัน และการแบ่งหน้าขึ้นหน้าใหม่
- การควบคุมงาน Print ให้ Print หลาย ๆ หน้าทีเดียว โดยใช้ Repeater ช่วย
- การแบ่งหน้าใน Repeater
- การดึงข้อมูล และการแบ่งข้อมูลในการ Print หน้าละ 10 records
- การใช้ Math.Ceiling เพื่อปัดเศษขึ้น
- การสร้าง Array เพื่อกำหนดจำนวนหน้าใน Print ภายใต้ Repeater

6 การ Add GridView ขณะ Runtime เข้าไปใน ItemTemplate ของ Repeater เพื่อแยกข้อมูลในแต่ละหน้า และการใช้ DataTable.Clone
- การแบ่งข้อมูลหน้าละ 10 records เพื่อเอาข้อมูลเข้า GridView
- การใช้ DataTable.Clone และการแบ่งข้อมูลเป็นชุด ๆ
- การคำนวณตำแหน่ง Record เริ่มต้น และ Record สุดท้ายในแต่ละหน้า
- การสร้าง GridView เพิ่มในแต่ละส่วนของ Repeater เพื่อแยก GridView ในแต่ละหน้า
- การใช้ ImportRow เพื่อ Copy ข้อมูลจาก DataTable ตัวหนึ่งไปยัง DataTable อีกตัวหนึ่ง

7 การแบ่ง Page เพื่อขึ้นหน้าใหม่ภายใน Repeater เพื่อแบ่ง GridView ในการ Print เป็นหลาย ๆ หน้า
- การทำ Clone ของ Table จะได้เฉพาะ Structure ของ DataTable เท่านั้น
- การทำ Page Break เพื่อแบ่งหน้าในแต่ละหน้า ภายใน Repeater
- นำความรู้ page-break-after ของ StyleSheet มาใช้
- การป้องกันการขึ้นหน้าใหม่ที่หน้าสุดท้าย

8 ถ้ากำหนดซ่อน และขึ้นหน้าใหม่ในจุดเดียวกันจะทำให้ไม่สามารถขึ้นหน้าใหม่ได้ และการแก้ไข
- อธิบายโดยรวมในการแบ่งหน้าในการ Print
- ควบคุมบางส่วน ไม่ให้ Print จะทำให้ page-break-after ไม่ทำงานและการแก้ไข

9 ความหมายของ Item และ AlternatingItem ใน Repeater และข้อควรระวังในการตรวจสอบประเภทของแถว
- Repeater มีหน้าที่ในการควบคุมการวน loop จำนวนหน้าทั้งหมด
- ความหมายของ ItemTemplate และ AlternatingItem ใน Repeater
- การตรวจสอบประเภทแถวใน Repeater
- การเขียนโปรแกรมต้องตรวจสอบทั้ง Item และ AlternatingItem

10 การออกรายงานอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ Repeater ร่วมกับ WebUserControl
- การออกแบบ Report ขึ้นเองโดยใช้ WebUserControl เพื่อออกแบบในส่วน Detail
- การนำ GridView มาไว้ใน WebUserControl และกำหนดรูปแบบขึ้นเอง
- การนำ WebUserControl มาใช้งาน และคำสั่ง LoadControl
- การส่งค่า DataTable เข้าไปใน WebUserControl
- ความหมายของการ Register WebUserControl

11 การปรับรูปแบบการแสดงผลของ GridView ภายใน WebUserControl เพื่อออกรายงาน
- การปรับรูปแบบใน GridView เพื่อแสดงผลภายใน WebUserControl เพื่อออกรายงาน
- ทบทวนการจัดรูปแบบใน GridView

12 การใส่ภาพ โดยใช้ TemplateField ใน GridView เพื่อออกรายงาน และการสร้าง Function เพื่ออ้างรูป
- การใส่ภาพ โดยใช้ TemplateField ใน GridView เพื่อออกรายงาน
- การสร้าง Function ในการอ้างภาพ เพื่อให้ใส่รูปเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ

13 การใช้งาน CrystalReportViewer และการสร้าง Report ใน CrystalReport
- การสร้างรายงานโดยใช้ CrystalReport
- การใช้ CrystalReportViewer
- การเลือก Database เพื่อออกรายงานใน CrystalReport
- การเขียนโปรแกรมเพื่อเปิดรายงานมาออก Report
- Namespaces ที่ต้องใช้ของ CrystalReport
- คำสั่งในการเปิด Report

14 การ Export Report จาก CrystalReportViewer ไปเป็นไฟล์ต่าง ๆ
- การ Export จาก CrystalReportViewer ผ่าน Web

15 การ Print Report จาก CrystalReportViewer ให้อยู่ในรูป Adobe Acrobat
- Option ในการติดตั้ง CrystalReport
- รูปแบบการ Print ออกเป็น Adobe Acrobar

16 ความหมายของ Property PrintMode ใน CrystalReportViewer
- รูปแบบที่ออกรายงาน ก็จะมีรูปแบบเป็น HTML และมี Javascript
- PrintMode ใน CrystalReportViewer เพื่อ Print เป็น Adobe Acrobat หรือ Print โดยใช้ ActiveX Control

17 ปรับการตั้งค่าใน Internet Explorer เพื่อให้สามารถใช้คำสั่ง Print ใน CrystalReportViewer ได้
- การปรับตั้งค่า Internet Explorer เพื่อให้สามารถใช้ CrystalReportViewer
- ตรวจสอบ Option ต่าง ๆ ใน IE

18 การใช้ RecordSelectionFormula ใน CrystalReportViewer เพื่อ Filter ให้แสดงรายงานเฉพาะ records ที่ต้องการ
- การใช้ RecordSelectionFormula เพื่อ Filter ข้อมูลให้กับ Report

19 การเขียนโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนรูปแบบในการเรียงข้อมูลใน CrystalReportViewer
- การเรียงข้อมูลโดยใช้ Record Sort Expert
- การอ้าง SortFields ในการเขียนโปรแกรม
- การอ้าง Field ที่ต้องการเรียงข้อมูล โดยใช้ FieldDefinition
- การปรับให้เรียงข้อมูลจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมาก โดยการเขียนคำสั่ง

20 การสร้าง Formula Fields ใน CrystalReport
- การสร้าง Formula Field ใน Report
- ประโยชน์ของ Formula Fields
- การอ้าง Field ใน Formula

21 การกำหนด Format ของ Formula Fields และการอ้าง Formula Fields ในขณะ runtime
- การกำหนดรูปแบบทศนิยมภายใน Formula
- การเขียนโปรแกรมอ้าง Formula Fields ที่ได้สร้างไว้
- การส่งค่าเข้าไปใน Formula Fields และการส่งค่า String หรือเปลี่ยนสูตรใน Formula Fields

22 การใช้งาน Special Fields ใน CrystalReport
- Special Fields ที่สำคัญต่าง ๆ ใน CrystalReport
- การกำหนด Format ของวันที่

23 การส่งค่า DataTable เข้าไปใน CrystalReport
- การค้นข้อมูลใน Report
- การส่งค่า DataTable เข้าไปใน CrystalReport
- ข้อดีของการส่ง DataTable เข้าไปใน Report
- สามารถ Sort หรือ Filter ข้อมูลจาก DataTable หรือ DataView ทำให้ไม่ต้องใช้ SortField หรือ RecordSelectionFormula

24 การใช้ CrystalReport กับ SQL Server, สร้าง Report แบบ 2 Tables และการสร้าง Group Section ใน Report
- การสร้าง Report เพื่อติดต่อกับ SQL Server
- ขั้นตอนการเลือก Database และ Fields ต่าง ๆ เพื่อมาออก Report
- การสร้าง Group Section ใน Report
- ส่วนของ DisplayGroupTree

25 การใช้ TableLogonInfo เพื่อ User/password ในการติดต่อกับ SqlServer
- ข้อควรระวังในการ connect แบบ Integrated Security
- การใช้ TableLogonInfo
- การเปลี่ยนค่า TableLogonInfo ต่าง ๆ เพื่อส่งค่าเข้า Report

26 การส่งค่า DataTables หลายตัวเข้าไปใน CrystalReport เมื่อติดต่อกับ SqlServer
- การส่งค่า DataTables เข้าไปใน CrystalReport เมื่อติดต่อกับ SqlServer
- การจัดการกับ Tables หลายตัว โดยใช้ DataSet
- การส่ง DataTable เข้าไปใน Report ทำให้ไม่ต้องส่งค่า TableLogonInfo เข้าไปใน Report

27 ความหมายของ Underlay Following Sections เพื่อดึงข้อมูลในส่วน Detail มาอยู่ในส่วนของ Group Section
- ความหมายของ Underlay Following Sections เพื่อดึงข้อมูลในส่วน Detail มาอยู่ในส่วนของ Group Section
- ข้อจำกัดของการใช้ CrystalReport ใน web

28 การแทรกภาพใน CrystalReport และการใช้งาน SummaryFields
- การใส่ภาพใน Crystal Report ซึ่งดึงมาจาก Field
- การใช้งาน SummaryFields ในส่วนของ Group Footer หรือ Report Footer เพื่อสรุปผลในแต่ละกลุ่ม

29 การทำ Hyperlink ใน Crystal Report เพื่อส่งค่า QueryString ไปที่ Web Form อื่น
- การทำ Hyperlink ใน Crystal Report เพื่อส่งค่า QueryString ไปที่ Web Form อื่น
- การใช้ function ToText เพื่อเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร และการปรับ Format ของ Object ใน Crystal Report

30 การทำให้ Report Highlight แถวที่ต้องการ และการใส่สูตรในการกำหนดรูปแบบของ Formula
- การใส่สูตรใน Format Option ของ Object ใน Crystal Report
- การเน้นข้อมูลบางอย่าง โดยการใส่สูตร เช่น HighLight ข้อมูลที่ต้องการเน้น
- การใช้ if ใน Formula
- ค่าคงที่ของสีใน Report
- การตัดตัวอักษรตัวแรกใน CrystalReort

31 ความหมายและการใช้งาน ParameterFields ใน CrystalReport
- ความหมายและการใช้งาน ParameterFields ใน CrystalReport
- การสร้าง ParameterFields
- ความหมายของ DiscreteValue และ RangeValue
- การอ้างค่า ParameterField โดยใช้ {?PM1}

32 การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งค่า ParameterFields แบบ DiscreteValue เข้าไปใน CrystalReport
- การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งค่า ParameterFields แบบ DiscreteValue เข้าไปใน CrystalReport
- การอ้าง ParameterValues และ การอ้าง DiscreteValue
- สัญลักษณะของ Formula Fields และ ParameterFields

33 การประกาศตัวแปรใน Formula Editor ของ CrystalReport และการทำค่าสะสมใน Report
- ความหมายของการประกาศตัวแปรแบบ Shared
- การทำฟิลด์สำหรับเก็บค่าสะสม
- การทำฟิลด์เพื่อ Initialize ค่าตัวแปรใหม่ และการกำหนดค่าให้กับตัวแปร
- การซ่อนฟิลด์ใน Report โดยกำหนดที่ Suppress ของ Object

34 สรุปเกี่ยวกับการใช้งาน Crystal Report
- สรุปเกี่ยวกับการใช้งาน Crystal Report
- สรุปเกี่ยวกับการส่ง DataTable เข้าไปใน Report

35 การสร้าง DataSet ไฟล์ xsd ใน Visual Studio .Net 2005
- การสร้าง DataSet ไฟล์ใน Project
- การ Add Table หรือ Field เข้าไปในส่วนของ xsd
- การเลือก Table จาก Database ที่มีอยู่แล้ว

36 การทำ Report โดยดึงข้อมูลจาก DataSet ไฟล์ xsd
- การนำ xsd ซึ่งเป็น DataSet ไฟล์มาออกแบบ Report
- ต้อง Build Project ก่อนจะออก Report
- ให้ส่งข้อมูลเข้าใน Report แบบนี้ โดยส่ง DataTables เข้าไป
 ราคา 204 บาท
ราคาปกติ 240 บาท
ประหยัด 36 บาท

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน 

  สินค้าที่คุณเคยคลิกเข้าไปชมล่าสุด โปรโมชั่นประจำเดือน
 สื่อสำหรับเด็ก HOT!!!
 หนังสือลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
 หัดวาดการ์ตูน ศิลปะ
 นิทานอีสป นิทานสองภาษา นิทานสอนใจเด็กดี
 สอนภาษาอังกฤษเด็ก
 สอนภาษาไทยเด็ก
 หัดคัด หัดเขียนภาษาอังกฤษ
 หัดคัด หัดเขียนภาษาไทย
 หนังสือสำหรับโอกาสพิเศษหรือหนังสือแจกงานศพ
 ARBook HOT!!!
 ปากกา TalkingPEN
 หนังสือที่ใช้กับปากกา TalkingPEN
 หนังสือที่มี APP HOT
 วัยก่อน 3 ขวบ
 วัย 3 ขวบ - 5 ขวบ
 วัย 5 ขวบ - 7 ขวบขึ้นไป
 นิตยสาร I GET ENGLISH
 วิทยาศาสตร์
 สอนถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล
 สอนเขียนโปรแกรม
 สอนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
 สอนกีต้าร์โปร่ง กีต้าร์ไฟฟ้า
 สอนอูคูเลเล่
 สอนเบส
 สอนเปียโน คีย์บอร์ด
 สอนดนตรีไทย
 สอนไวโอลิน
 สอนกลอง
 ดนตรีอื่นๆ
 สอนภาษาไทย
 สอนภาษาอังกฤษ
 สอนภาษาญี่ปุ่น
 สอนภาษาจีน
 สอนภาษาเกาหลี
 สอนภาษาเยอรมัน
 สอนภาษาฝรั่งเศส
 สอนกอล์ฟ
 สอนลดน้ำหนัก ความงาม ออกกำลัง สุขภาพ
 สอนโยคะ
 สอนเปิดร้านยา เรื่องยา
 สอนทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม
 ธรรมะ
 สอนฝึกสุนัข ปลา จัดสวน
 สอนทำของเล่น เครื่องบินบังคับ
 สอนงานฝีมือ งานอดิเรก


Magic Tree House 1 : Dinosaurs Before Dark
หนังสืออ่านนอกเวลาพร้อมซีดีฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษตีพิมพ์กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ลิขสิทธิ์จาก Random House Children's Books

ฝึกอ่าน-ฝึกแปลภาษาอังกฤษกับหนังสือชุด MAGIC TREE HOUSE
- เนื้อเรื่องสนุก ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกอ่านแปลทุกระดับ ตั้งแต่ประถม-มัธยม-ผู้ที่สนใจทั่วไป
- อธิบายไวยากรณ์ในประโยคจากเนื้อเรื่อง พร้อมเพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากยิ่งขึ้น
- มีคำถามทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องพร้อมเฉลย
หนังสือ : 1 เล่ม

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม

MP3 : 1 แผ่น

จำนวน : 80 หน้า

น้ำหนัก : 116 กรัม

ขนาดรูปเล่ม : 152 x 203 มิลลิเมตร

ผู้เขียน : Mary Pope Osborne

เรียบเรียงเนื้อหาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ : กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หนังสือ 1 เล่ม + MP3 1 แผ่น
ราคาปกติ ฿69.00
฿59.00    
สินค้าขายดี
วีดีโอตัวอย่างสินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด


เข้าร่วมเป็นเพื่อนบ้าน


สร้างครอบครัวสองภาษา สอนภาษาอังกฤษลูกก่อนเข้าอนุบาล
สนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบ Animation

ปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษให้ลูกน้อย A-Z Alphabet , Adjective Verb


รูปแบบ : ปกอ่อน พิมพ์ 2 สี
จำนวนหน้า : 80 หน้า
VCD : 1 แผ่น
น้ำหนัก : 250 กรัม
กว้าง x ยาว : 210 x 292 มิลลิเมตร
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
หนังสือ 1 เล่ม + VCD 1 แผ่น
ราคาปกติ ฿59.00
฿51.00    
สินค้าขายดี
วีดีโอตัวอย่างสินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด


นโยบาย   |    แผนที่-สถานที่ตั้ง   |    ติดต่อเรา   
  สงวนลิขสิทธิ์ ©2017 โดย บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด
Copyright ©2017 MIS Publishing Co., Ltd. All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-2294-8777    โทรสาร 0-2294-8787
Server 2    misbook@live.com